Reserves

Allotjament rural

Per reservar estància a l'allotjament rural podeu fer-ho a través del telèfon 626 227 488 o amb el següent formulari:

Dades personals

Dades de contacte

Reserva*

Si us plau, llegiu les condicions de reserva.

Condicions de reserva Les Salades, El Cel i El Niu

(CPI) Casa de poble independent - Isabel Carboneres Esteve

El nostre sistema de reserves facilitarà la seva reserva i la confirmació d'aquesta sempre i quan els requisits siguin complits en la seva totalitat.

Les demandes de reserva seran confirmades pel propietari de l'establiment, es considerarà com prereserva fins la dita confirmació. El sistema estableix una comunicació bilateral entre l'usuari i el propietari de l'establiment, regulat pel Decret 120/1998 de 6 d'octubre, d'Ordenació de l'Allotjament Turístic en el Medi Rural, de la Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme i Turisme, reformat pel Decret 4/2000 de 25 de Febrer, establint els diferents drets i deures sobre ordenació de preus, reserves i serveis complementaris.

La prereserva

Té un terme de vigència de tres dies comptats a partir de la data en la que es fa la petició de plaça. Una vegada ingressada la quantitat en concepte de bestreta al C/C: Catalunya Caixa 2013 0268 93 0202033077 passa directament a ser reserva. En cas de no complir aquest requisit de pagament de bestreta la prereserva desapareix alliberant amb això l'habitació o habitacions per a nous clients.

Avançament/bestreta

Quan procediu a efectuar una reserva de plaça en el nostre allotjament rural haurà de ser ingressat el percentatge del 40% del preu total de l'estada. Una vegada rebuda la quantitat corresponent a la bestreta, el propietari comunicarà al client la confirmació de la reserva especificant els següents conceptes: Dia d'entrada i sortida, Nombre de places reservades, Nombre d'habitacions i preu total, així com el règim aplicable en el cas de la possible cancel·lació.

Anul·lacions

En tot moment l'usuari podrà desistir dels Serveis contractats tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat i indemnitzant l'establiment amb les quanties que a continuació s'indiquen: La quantia de les indemnitzacions serà el resultant d'aplicar el dels següents percentatges al total de l'import de la reserva.

  • 5% si l'anul·lació es fa entre 30 i 15 dies d'antelació
  • 10% si l'anul·lació es fa entre 7 i 15 dies d'antelació
  • 20% quan es faci amb 7 o menys dies d'antelació.

Confirmació de reserva

Una vegada complerts els requisits de bestreta la seva reserva es mantindrà fins a les 20 hores del dia que en la seva reserva apareix com Data d'arribada. Si l'arribada del client no es produeix i no hi ha cap comunicació per la confirmació per qualsevol mitjà (telèfon o correu electrònic) a partir de les 20:00 hores el propietari podrà disposar de l'habitació o habitacions reservades.

Tarifes

Les tarifes aplicades marcaran les condicions particulars de reserva de cadascuna d'elles. La disponibilitat de les habitacions quedarà subjecta a les necessitats d'allotjament complet, sense que això generi cap molèstia al client.

Protecció de Dades

Respectant el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal (LORTAD), les dades que introdueixi durant el procés de reserva seran incorporats un fitxer titularitat d'Isabel Carboneras Esteve, propietària de l'allotjament. Les seves dades no seran utilitzats sinó per promoció de l'Allotjament, havent-se establert les mesures oportunes per protegir la seva confidencialitat. Es reconeixen expressament els drets d'accés, modificació i cancel·lació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemats. Per exercitar aquests drets, dirigir-se a: lessalades@florejacs.com o bé al tf: 626227488

També podeu reservar a través de Booking o a través de Castells de Lleida.

Restaurant

Per reservar taula al Restaurant La Redolta podeu fer-ho a través del telèfon 626 227 488 o amb el següent formulari:

Dades personals

Dades de contacte

Reserva*